mark

м. Київ, проспект Героїв Сталінграду 4, корпус 2

Головна » Центр » Наукове обгрунтування

Наукове обгрунтування

Живе Слово – Джерело невичерпної енергії!

В давнину (йтиметься про недалеке минуле), коли, втративши зв’язок з Творцем, розумово розвинуті люди – в основному філософи, все частіше намагалися знайти відповідь на запитання:

як влаштований світ?
завдяки чому здійснюється зміна дня і ночі?
– що собою являє Сонце, чому енергетичний потенціал Сонця є майже
невичерпним?

– що спонукає зірки на нічному небі випромінювати своє світло?

– завдяки чому проявляють свою життєдіяльність рослини і тварини, що

спонукає їх переміщатися на поверхні Землі?

– якою є місія людини на Землі?

Давньогрецький філософ Демокріт висунув концепцію, згідно з якою всі матеріальні предмети складаються з часточок, між якими знаходиться так звана “порожнеча”. Цікаво, який відсоток об’єму в речовині складає “порожнеча”?

Давайте, для прикладу, розглянемо атом водню.
Атом водню ( H ) складається з ядра і електрона,
який «бігає» навколо ядра по орбіті
зі швидкістю 10-16 обертів у секунду.
Розмір ядра водню складає 10-10 метра.
А це означає, що співвідношення розміру ядра
до розміру самого атома складає :
10-15 м : 10-10 м = 10-5 : 1 !
Розмір самого ядра атома водню
в 100 000 разів менший розміру атома водню!
Як уявити?
Якщо розглядати атом водню (Н) як маленький матеріальний об’єкт,
то з’ясовується, що в ньому міститься матеріальна крихітка у вигляді ядра атому, яка в 100 000 разів менша ніж сам атом!

Уявимо, що ядро атома це матеріальна кулька розміром 1мм
у центрі атома, який виглядатиме як
порожня сфера діаметром більше 200 метрів
У цій порожнечі крихітний електрон маса якого у 2000 раз менша за масу ядра обертається навколо ядра.

Ядро атома та електрон
займають 0,001% всього об’єму атома,
інші 99,999% – порожнеча !

Знову висновок – якщо розглядати фізичне тіло людини, дві трильйонних частини в ньому буде складати молекулярний об’єм, все інше – так звана “порожнеча” за Демокрітом. Крім цього, слід зауважити, що древні філософи Сходу стверджували: всі матеріальні об’єкти виникають з великої “Порожнечі”, де відбувається процес творення реального світу.

В 1679 році Ньютон називає цю “порожнечу” ефіром. Ньютон говорить про те, що ефір – це універсальне середовище, яке пронизує весь простір.

На початку 20 століття вчені Дірак, а також Ейнштейн структуру, яку древні греки називали порожнечою, а Ньютон називав ефіром, почали іменувати фізичним вакуумом. Ейнштейн вважав, що існує якесь загальне поле, яке вміщує в себе всі відомі фізичні поля. Подальше дослідження цієї теми здійснювали вчені Е. Картан, А.Е. Акімов, Г.У. Шипов.

Академік РАН А.Е. Акімов (“Физика признает сверхразум. Чудеса и приключения, 1996 №5, стр. 24-27″) пише: “Для нас фізичний вакуум – це те, що залишається в просторі, коли з нього видаляється все повітря, всі до останньої елементарні часточки. В результаті отримуємо не порожнину, а своєрідну матерію – прабатьківщину всього у Всесвіті, що народжує елементарні часточки, з яких потім формуються атоми та молекули”.

Іншими словами, це простір, який знаходиться між атомами, електронами, всіма матеріальними часточками.

В 1913 році французький математик-лікар Елі Картан в своїй праці, яка була опублікована в збірці французької академії наук написав наступне: “В природі повинні існувати поля, які виникають внаслідок обертаннях – кручення”. На англійській мові “крутитися”, звучить як торшин. Ці поля науковці почали називати торсійними полями. Коли лікар Картан вперше використав цей термін, він мав на увазі поля, які виникають внаслідок обертового руху більшості видимих об’єктів фізичного світу – планети обертаються навколо Сонця, Місяць обертається навколо Землі, ядро атома – навколо своєї осі, електрони – навколо ядра атома і т.д.

Але в процесі досліджень фізичного вакууму вчені почали спостерігати цікаві речі – коли будь-яка лінія, намальована на папері, написане слово, навіть написана окрема буква, змінюють однорідність фізичного вакууму, і цей фізичний вакуум формує торсійний потік.

Хочу дещо зауважити. В багатьох популярних книгах, в яких науковці і дослідники намагаються розповісти про ефір, фізичний вакуум та торсійні поля виникає плутанина. Пишуть приблизно так: “фізичний вакуум – це середовище, в якому відбуваються торсійні взаємодії” і тут же пишуть, “поле – це середовище, в якому будь-які зміни урівноважуються і в кінцевому підсумку є статичними”.

Щоб не виникало плутанини, домовимося наступним чином. “Порожнина” по Демокріту дорівнює “ефір” по Ньютону, дорівнює “фізичний вакуум” по Діраку та Ейнштейну, дорівнює “торсійне поле”. Всі зміни, які виникають внаслідок зміни площини простору внаслідок “торсійного руху” матеріальних та нематеріальних часточок називатимемо “торсійним потоком”. Так буде логічно і правильно. Іншими словами, якщо в конкретному середовищі, в якому відсутні матеріальні часточки , виникають будь-які інформаційні потоки, і вони один одного урівноважують, і це середовище є стабільним певний проміжок часу, його можемо назвати фізичним вакуумом або торсійним полем. Торсійне поле не виникає, воно існує, існувало і буде існувати завжди, незалежно від нашого сприйняття. Торсійні поля (фізичний вакуум) – це основа Всесвіту! Динамічні зміни в середовищі торсійного поля – це торсійний потік.

А тепер поговоримо саме про те, що нас більше всього цікавить – про торсійні потоки, які виникають внаслідок взаємодії певних активних факторів з середовищем, яке називається торсійним полем “фізичним вакуумом”.

Перед тим, як розпочати розповідь, хочу зауважити, що нижче наведені факти обгрунтовані науковцями-фізиками. А в фізиці доведеним реальним фактом вважається лише те, що можна спостерігати під час досліду або експерименту.

І. Джерела формування торсійних потоків:

1-ше джерело. Торсійний потік виникає внаслідок обертового руху будь-якого матеріального та нематеріального об’єкту і являє собою цілеспрямований інформаційний потік.

2-ге джерело. Торсійний потік виникає також внаслідок зміни кривизни площини оточуючого середовища.

Торсійний потік виникає як потік нематеріальних складових. Іншими словами –це Потік Часу (Субстанція Світла) в Просторі (теж Субстанція Світла).

Доречі, якщо розглядати Світло з наукової точки зору – це високого рівня вібраційний потік, який формується за рахунок двох складових: Субстанції Простору та Субстанції Часу.

Почнемо з другого джерела – Торсійний потік виникає внаслідок

зміни кривизни площини середовища. Що це означає?

Беремо аркуш чистого білого паперу, на ньому олівцем проводимо діагональну лінію – отримуємо зміну кривизни площини оточуючого середовища та торсійний потік.

Щоправда, інтенсивність його буде дуже маленькою. Та й рівень вібрації досить низький.

На чистому листі паперу намалюємо контури єгипетської піраміди. І з’ясуємо, що інтенсивність торсійного потоку збільшилася, та й рівень вібрації став вищим.

Розташуємо на стіні, наприклад, картину “Іван Грозний вбиває свого сина”, і зразу ж оточуюче середовище (назвемо його простором – з маленької літери, так як це побутова назва, загальноприйнята – не плутати з Субстанцією Простору) наповнюється інформаційним потоком кладовища, моргу (інформація руйнації, смерті).

Приберемо цю темну, сумну, руйнівну картину зі стіни та розмістимо картину з зображенням ранкового Сонця, яке випромінює радість творення нового світлого дня! Така картина, завдяки кривизні площини буде випромінювати торсійний потік високого рівня. Правда, потужність його також буде помірною. Але якщо площу картини збільшити в десятки разів, то й потужність торсійного потоку також збільшиться відповідно.

Малюнок-зображення (логотип) як джерело формування торсійного потоку.

Будь-яка лінія, овал, еліпс чи будь-яка форма, зображена в просторі, створює потік торсійного поля малої або великої потужності, високого чи низького рівня вібрацій залежно від форми та змісту. Потік торсійного поля є основою творення або руйнації тієї чи іншої події, тієї чи іншої матеріальної структури. Є спеціальні форми – зображення, які формують Інформаційну Матрицю Події.

Загальновизнаним є те, що Єгипетські піраміди, розташовані в Гізі, є біопольовими генераторами, здійснюють структуризацію простору. В свій час фараони, які володіли знаннями сакральної геометрії, успішно використовували потужні властивості цих пірамід для зміцнення своєї влади та процвітання держави.
Наприклад, п’ятикінцева зірка – це символ Людини Знань. (Високо
піднята голова, розведені в сторони руки та ноги). 1917-1989 рік
країна СРСР відображала структуризацію Простору і Часу,
сформовану Голограмою Матриці Зірки — на першому місці
розвиток інтелекту, на останньому – матеріальні статки людини.
До речі, науковці та освітяни країн Західної Європи, СІЛА, Австралії
погоджуються, що найбільш високий рівень знань, інтелекту існував у
країнах СРСР, у першу чергу – в Росії, Україні та Білорусі.
Свого часу Гітлер, будучи учнем відомого на той час тібетського
езотерика (до речі, в цього ж езотерика в свій час навчався Йосиф
Сталін) з метою отримання великого енергетичного об’єму,
необхідного для реалізації своїх задумів та планів, вирішив
використати егрегор, напрацьований протягом тисячоліть буддистами. Так, Інформаційною Матрицею буддизму було і є так зване “Колесо Щастя”- сварга, що обертається за Правилом Творення – (за Сонцем –зліва направо). Не довго думаючи, Гітлер розвернув сваргу в протилежному намрямку (справа наліво), використавши лівобічну свастику на прапорах фашистської Німеччини. Так фашисти отримали енергію, яка почала вивільнятися для реалізації замислів Гітлера. Мабуть, його радники погано навчалися, а може жадоба влади затьмарила розум – вони не врахували, що за Правилами Творця, рух за Сонцем – це завжди творення, еволюція. Рух проти Сонця- це руйнація, деградація.

Взявши за основу своєї діяльності Матрицю, що рухається проти Сонця –“Колесо Нещастя”, Гітлер вже на початку своєї кар’єри керівника створив фундамент реалізації війни, руйнації, деградації, смерті, повної нищівної поразки.

Не могла навіть теоретично країна з Матрицею Зірки (СРСР) отримати поразку від країни з Матрицею лівобічної сварги (Фашистська Німеччина). Якщо є знання, можна спрогнозувати та сформувати розвиток майбутніх подій.

Я думаю, Вам стає зрозумілим, чому серед єгипетських фараонів відбувалося змагання – хто зуміє збудувати найбільшу кам’яну піраміду? На той час ще не було втрачено знання мудрих і вони розуміли, що створюють свого роду генератори, акумулятори вібраційних потоків, які, знаходячись на поверхні Землі в проекції сакральних сегментів Кристалічної Сітки Свідомості Людини, в сотні-тисячі разів підсилюють інформаційну потужність Світлових Потоків. В цьому була одна зі складових економічного, політичного успіху Стародавнього Єгипту.

Тепер щодо першого джерела формування торсійного потоку –внаслідок обертового руху будь-якого матеріального та нематеріального об’єкту.

Ми знаємо, що торсійний потік формується також завдяки руху матеріальних та нематеріальних об’єктів, які обертаються:

Земля навколо Сонця;
Земля навколо своєї осі;
Вітряк літака, колесо автомобіля;
– Кров по судинам людського фізичного тіла (малий круг та великий круг
кровообігу);

– Електрони на своїх орбітах та інше…

Це все приклади торсійних потоків з різним рівнем вібрацій. Нас цікавить більше торсійні потоки великої потужності та високого вібраційного рівня.

Так от, саме такі потоки формуються лише завдяки нематеріальним (вогняним і тонкоплановим) об’єктам. Саме вогняні та тонкопланові об’єкти спроможні формувати потужні Торсійні Потоки високого рівня.

Коли ми говоримо про нематеріальні джерела формування торсійних потоків, маємо на увазі в першу чергу думки та слова. Чому саме думки та

слова спроможні створювати великої потужності торсійний (вібраційний) потік?

Тому, що саме думка та слово є Інструментом Творця Всесвіту!

До речі, думки формуються словами. Слова є складовою думки.

II. Швидкість руху торсійного потоку більша в 1 млрд. разів швидкості світла!

Ми знаємо, що швидкість світла в порожнині складає 300 тис. км в сек. Декілька десятків років тому назад ми знали, нас навчали, що найбільша швидкість, відома в матеріальних світах, є швидкість світла. І от сьогодні вченими доведено, що швидкість торсійних потоків перевищує швидкість світла в 1 млрд. разів! Іншими словами, торсійний потік рухається миттєво. Наприклад, час, необхідний для перетину торсійним потоком з одного куточка Земної кулі на протилежний навіть миттю назвати складно.

Стає зрозумілим нашим пацієнтам, які пройшли курс лікування Живим Словом, чому, коли вони здійснюють формування Світлового Шляху і надають термінову медичну допомогу своїм родичам, близьким або друзям, які знаходяться в критичному стані на відстанях в декілька десятків тисяч кілометрів, результат позитивної дивовижної лікувальної дії ми спостерігаємо вже під час читання.

Так, пацієнтка Вишневська Т.І. попросила надати термінову медичну допомогу її зятю – дуже добрій людині, громадянину Німеччини, якому планували виконати складну операцію на серці наступного дня, близько 12-ї години за українським часом. Надані тексти вона прочитала самостійно.

Після 15-ї години наступного дня Вишневська Т.І. зателефонувала до мене в стані емоційного збудження та розповіла, як під час читання Лікувальної Матриці Живого Слова, відчула різкий сильний запах ефіру та ще якихось медикаментів. Це було неочікуваним явищем, дуже сильно її збентежило, трішки навіть налякало. Але ще більше збентежив її дзвінок доньки близько 14-ї години з радісним повідомленням, що операція пройшла дуже добре, як сказали лікарі – без будь-яких ускладнень. Хоча, як розповів лікар –кардіохірург доньці: “Під час операції була виявлена ще й друга велика проблема, якої не очікували. Але сталося диво, йому вдалося і цю проблему подолати!” Через 2 дні, коли Вишневська прийшла до мене на черговий прийом, повідомила, що зять одужує, розмовляв з нею по телефону, дуже радий, що в нього така розумна та дбайлива теща! А на 8-й день після операції його в гарному стані виписали зі стаціонару.

III. Торсійні потоки проходять через будь -які природні середовища без
втрат енергії.

Чому без втрат енергії? Тому що вони (торсійні потоки) ніякого відношення не мають до енергії – вони є потоком, який містить інформаційну складову. Ще раз нагадаю :

Інформація породжує енергію і реалізує матеріальні події!

Як дослідили вчені, складовою торсійного потоку (тордіонами) є нейтрино. В нейтрино практично енергетичного заряду немає.

Але я вважаю, що ця наукова інформація не є вичерпною, більш того — не є достовірною. Можливо, через деякий час думка науковців зміниться. Чому? Нейтрино, яка фактично не має енергетичного заряду, все ж таки часточка матеріальна. Ми говоримо про те, що торсійний потік – це не матеріальний потік, а світловий (для простоти умовно можна назвати його інформаційним).

Ще раз хочу наголосити на тій обставині, що торсійний потік проходить через будь-які природні об’єкти. Але є штучні об’єкти, матеріальні, які винайшли вчені для екранування торсійних потоків. Нагадаю, Торсійні потоки (світлові потоки) створені Творцем для реалізації своїх Задумів в світах, які Він сотворив. За цієї обставини, ні один з матеріальних об’єктів не перешкоджає проникненню торсійного (світлового потоку). Люди будують штучні екрани. Добре це чи зле – подумайте, дайте відповідь самі.

IV. Вібраційне єднання торсійних потоків.

Ми вже говорили про те, що тордіони відрізняються один від одного напрямком свого обертового руху (коли мова йде про напрямок руху в одній окремо взятій площині – це рух лівосторонній або правосторонній).

На відміну від електромагнітів, електричних зарядів, де однаково заряджені часточки відштовхуються, різнозаряджені притягуються одне до одного, торсійні часточки (тордіони) з однаковим напрямком руху притягуються, з різним напрямком руху — відштовхуються.

Нагадаю, що серед віруючих це звучить таким чином: “добро притягує добро, відштовхує зло”.

Саме завдяки цій надзвичайно важливій характеристиці Світлових Потоків здійснюється Духовний розвиток, зцілення хворих шляхом Інформотерапії Живим Словом. Ще раз коротко поясню механізм дії Живого Слова:

Людина прочитує Лікувальні Матриці Живого Слова, які формують
Світловий Потік високого вібраційного рівня;
Цим Світловим Потоком наповнюються:
Вогняне тіло (Дух);
тонке тіло (душа);
фізичне тіло (плоть),
і Світловий Потік виштовхує, розчиняє, стирає сегменти блокування (фактично, зони руйнації) на:

Вогняному тілі;
тонкому тілі;
фізичному тілі
3. Після очищення тіл людини, від інформаційного бруду, Світловий Потік
Формує Реалізує Здійснює Матрицю життєзабезпечення людини,
тим самим забезпечує її повноцінним здоров’ям, працездатністю.

V. Спроможність торсійних потоків формувати події.

Під час взаємодії Світлових Потоків з будь-яким об’єктом відбувається поляризація торсійного поля. Після припинення взаємодії Світлового Потоку з

об’єктом, торсійне поле зберігає змінену (так звану «спінову») структуру дуже довгий час.

Якщо взаємодія була досить сильною – протягом тривалого часу, ця інформація у вигляді фіксованої інформаційної матриці може зберігатися протягом століття, тисячоліття, десятків тисяч років.

Ви знаєте, що є люди, які спроможні читати інформацію подій минулого, саме завдяки існуванню цієї фіксованої інформаційної матриці.

До речі, будь-які особисті речі, які контактують з біополем людини особисто ( в першу чергу – це одяг), містять інформацію про власника цих речей

– матричну інформацію, яка акумулюється на речах.

В наукових журналах досить часто описують експерименти, коли пропонували людині, яка володіє здібностями концентрувати свої думки, фіксувати в порожньому кутку кімнати подумки конкретний нереальний нематеріальний об’єкт. В цей час за допомогою спеціального приладу фіксували “оболонки” цого існуючого на тонкому плані об’єкту. Для того щоб зрозуміти, як взагалі працює інформаційна матриця, сформована торсійним потоком у вакуумі, наведу дуже показовий приклад:

В 1985 році група дослідників відділу теоретичних проблем АН СРСР, під керівництвом П.П. Горяєва працювала з препаратами, які отримували з ядер клітин курячих ембріонів. Ядра клітин ембріонів опромінювали лазерним променем. Спектр лазерного проміння, який відбивався від ядер, вимірювали високочутливими приладами і отримували спектральну картину, а також акустичні “звукові” хвилі (спектри звуку та світла тотожні одне одному).

Етапи експерименту:

Вимірювали спектр з непошкоджених ядер клітин. Вони співали гарний
радісний “гімн життя” на низьких частотах.
Вимірювали спектр під час руйнації ядер – живі ядра відчайдушно кричали в
ультразвуковому діапазоні, ніби благали про спасіння (ці крики виникали під
час нагрівання ядер до температури 40-42 градуси по Цельсію).
Вимірювали спектр після підвищення температури більше 42 градусів по
Цельсію (такий рівень температури призводить до повної руйнації ядер,
розплавленню кристалів, на яких записана родова-генетична інформація ДНК,
фактично, матрична інформація майбутнього розвитку істоти). В цьому
випадку замість гармонії звуків – звуковий хаос (мертвий хаос).
4.Через кілька днів вчені виміряли спектр з чистої кювети, на якій раніше знаходилися мертві ядра клітин ембріону (знищені під час термального температурного нагрівання). Вчені були надвичайно здивовані – спектр видався таким, ніби в цьому кюветі знаходилися реальні клітини, які гинули. Кювет ще раз добре вимили, і знову той самий результат – спектр випромінював “мертвий хаос”.

Спектрометр реєстрував інформаційно-матричне явище рівно 40 днів -час існування інформаційної матриці після руйнації її матеріального носія.

Американські та японські вчені пішли в своїх дослідах ще далі. Американський вчений Роберт Пекора (1990 р.) та японський вчений Ямамото (1992 р.) перевірили інформаційну матрицю на біологічну активність:

– в пусту кювету з інформаційною матрицею загиблих клітин розмістили свіжі

живі, не зруйновані ядра. Зняли спектр – отримали «мертвий хаос»!

А тепер я хочу навести приклад матеріалізації подій шляхом формування Лікувальної Матриці Живого Слова.

Пацієнти, які проходять курс лікування методом Інформотерапії Живим Словом, і в домівках яких проживають домашні тварини, неодноразово наводили приклади надзвичайно позитивної життєтворящої, життєвідновлюючої дії Світлового Потоку, який формується під час використання методу Живого Слова.

Пацієнтка Гврітішвілі Е.Б. розповідала, як буквально ожила протягом 4-х тижнів домашня собачка віком 6 років, яка до цього важко хворіла, незважаючи на намагання ветеринарів вилікувати її, майже перестала їсти, позбулася всього шерстяного покриву. Після того, як Елісо Багратівна в присутності собаки почала читати Живе Слово – собака змінилася – почала їсти в три рази більше, відновилася шерсть, на очах помолодшала, стала активною, швидкою, галасливою. Радості господарки не було меж!

Пацієнтка Ревенко Т.П. розповідала з великим натхненням, як незвично для неї поводився її старий немічний кіт віком 12 (!) років під час читання Лікувальних Матриць Живого Слова. Він від початку до закінчення читання прилипав до господарки та засинав. Коли вона припиняла читання, він стрімко залишав кімнату, біг на кухню, вимагаючи чогось поїсти. Через 7 тижнів змінився на очах – якщо раніше неспроможний був плигнути з підлоги на стілець, нічого майже не їв, був хворим, слабким, шерсть кублами повилазила, тепер застрибував на диван, на балконі ловив мух та комах, їв з гарним апетитом як 10 років тому, шерсть стала м’яка та грайлива, сам кіт став дуже активним, швидким!

Цікаво, що в усіх цих випадках Лікувальні Матриці Живого Слова створювалися лише для самих господарів домашніх тварин, але Інформаційна матриця, реалізована Світловими Потоками, здійснює життєтворящий, життєвідновлюючий вплив на всіх живих істот, що проживають в оточуючому просторі.

Ще дуже цікаве спостереження – багато пацієнтів діляться своїми враженнями. Сусіди, які проживають на одному поверсі будинку

рідше хворіють;

відчувають приплив енергії та працездатності;

стають активнішими, оптимістичнішими;

і що саме цікаве – заробляють більше грошей!

Ця остання обставина декого з моїх пацієнтів непокоїть: “А чи не отримують сусіди енергетичні надбання, які є моїми особистими?”-запитують вони.

Заспокоюю – ні. Кожен отримує своє. Але допомога, завдяки формуванню Світла, може бути такою потужною, що активізує енергетичні можливості сусідів. Якщо хочете мати зиск – домовтеся про сплату відсотків за надану Вами допомогу (це жарт). Хотів би наголосити на тому, що в усякій справі потрібні знання, досвід та спроможність мислити, аналізувати та діяти за Правилами Творця (див. книгу О.В. Філатовича «Правила Творення»).

Досить часто, через брак знань, недбалості, низького рівня Світла в своїх тілах, людина сама своїми:

– брудними думками;

– руйнівними словами;

насильницькими діями
формує в своєму:

домі;

на своєму робочому місці;

в своєму населеному пункті (селищі, місті);

в своїй державі.

Інформаційну Матрицю Матеріалізації Події, яка призводить до руйнації, зубожіння, хвороб, конфліктів, руху в прірву, безодню!

Тому закликаю читачів уважно, вдумливо читати, аналізувати та запам’ятовувати важливу корисну інформацію, викладену в цій книжці. Раджу також придбати та прочитати книги «Живе Слово Творить Життя!», «Правила Творення», «Життєво Важлива!»

VI. Торсійне поле (фізичний вакуум) є Джерелом енергії, об’єм якої уявити та осягнути практично неможливо.

Так, торсійне поле, не маючи ніякого відношення до енергії (інформаційне поле), є джерелом невичерпної енергії!

Досить складно пояснити непідготовленому читачеві, яким чином нематеріальне явище (яким є торсійний Світловий Потік), спричинює виділення величезного об’єму енергії (яка є носієм матеріального світу) та через енергетичний вплив здійснює матеріалізацію події (іншими словами, будь-яку взаємодію матеріальних об’єктів в реальному матеріальному світі). Не заглиблюючись в наукове обґрунтування, констатую лише наступне: Світловий Потік складається з 2-ох Джерел – Джерела Розгортання Простору та Джерела Часу. Що таке Джерело Розгортання Простору?

Внутрішню Суть передає Живе Слово :

ДЖЕРЕЛО РОЗГОРТАННЯ ПРОСТОРУ

Живим Словом
Освячую Простір
Розгортаю Межі
Формую Матерію
Реалізую заплановане,
Здійснюю Волю
Творця!

Ця складова Світла відповідає за формування енергетичного потоку (шляхом переходу з 7-ї на 1-шу інформаційну сферу планети Земля формується енергетичний потік).

Що таке друга складова Світлового Потоку – Джерело Часу? Суть передає

ДЖЕРЕЛО ЧАСУ

Час влітає!
Відгук — відлуння
Змінює структуру,
Руйнує форму.
Замість Стабільності —
Прагнення Руху:
Політ –Просування!
Без вагання
Шляхом Вдосконалення
Рухаюся!

Якщо уважно вчитатися в кожне слово Джерел Розгортання Простору та Часу – для Вас відкриється дуже багато потаємного.

Коротко лише поясню – Джерело Часу – це субстанція руху, зміни структури на інформорівнях Землі. Чим ближче до поверхні Землі, тим швидше відчувається перехід її в інформаційні матричні потоки, які формують реальні об’єкти та реалізують події.

Тепер аксіома: торсійний потік (Світловий Потік) є нематеріальним явищем, яке вивільняє величезний об’єм енергії та формує Матриці Матеріалізації Події!

Завдяки чому відбувається це диво? Завдяки тому, що формування Світлового Потоку здійснюється лише зі Згоди Творця!

В цьому місці я хочу звернути увагу читачів на важливу обставину. Ще у 80-х роках минулого століття вчені деяких країн світу розпочали дослідження властивостей дії торсійних потоків з метою практичного використання. Як Ви думаєте, в якій галузі народного господарства вирішили впровадити торсійні технології?

– Охорони здоров’я?

– Харчової промисловості?

– Впровадження нових альтернативних джерел енергозабезпечення?

– Поліпшення екологічних умов проживання-згадали, що потрібно відродити фауну та флору Матінки Землі?

Ні! Відповідь інша-в військових цілях! Правда, вчені скромно коментують, що використовувати торсійні технології будуть лише в цілях оборони. Ми це вже проходили! Спочатку ідея оборони, потім – Хіросіма та Нагасакі!

Війна – це завжди руйнація, деградація, інволюція. Якщо хтось думає, що може дозволити собі використати Інструмент Творення – Світловий Потік у військових конфліктах — він глибоко помиляється! Це є прямим порушенням Правил Творця Всесвіту! Слід пам’ятати – торсійний потік – це Його Інструмент!

А поки що, вчені вирішили підрахувати, який енергетичний потенціал криється в Торсійних Полях, і були надзвичайно вражені отриманими результатами!

Ще раз нагадаю, що торсійні поля (фізичний вакуум) – це динамічна система, в якій постійно відбуваються процеси структуризації, потужні пересування торсійних потоків, які і є джерелами енергії.

Вчений Джон Уіллер підрахував, що Планківська щільність енергії фізичного вакууму складає 10 в 95 ступені грам/см кубічний. Нагадаю, щільність енергії речовини ядра атома (яка вважалася найбільшою в матеріальному світі), складає 10 в 14 ступені г/см кубічний. Відповідно, щільність фізичного вакууму у 10 в 81 ступені більша щільності енергії ядра атома! (щоб краще зрозуміти – це одиниця, після якої 81 нуль!).

Інші вчені також здійснили підрахунки, і в більшості випадків вони називали ще більшу цифру енергетичного потенціалу торсійних полів. Це неймовірно потужний енергетичний об’єм. Але завжди слід пам’ятати, що використовувати його можна лише з метою Навчання, Творення, Вдосконалення!

Стосовно методу Інформотерапії Живом Словом маю надію, що і Вам стає зрозумілим, який величезний лікувальний, оздоровлюючий, відновлюючий енергетичний ефект отримує людина завдяки використанню цього методу!